προαγγελτήριος


προαγγελτήριος
-α, -ο, Ν
προαγγελτικός.
[ΕΤΥΜΟΛ. < προαγγέλλω + κατάλ. -τήριος (πρβλ. ειδοποιη-τήριος)].

Dictionary of Greek. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.